Start

Aanmeldingsprocedure

 

De Inspecteur W.P. Blokpoelschool is een school voor kinderen met psychiatrische- en gedragsproblemen. Een school voor kinderen die meer zorg nodig hebben dan andere kinderen en daarom aangewezen zijn op het speciaal onderwijs.Wij bieden zeer speciaal onderwijs op maat aan, omdat de kinderen vanwege hun problemen bijzondere aandacht en begeleiding nodig hebben. De mogelijkheden van het kind vormen voor het schoolteam de basis. Van hieruit werken we om het kind, samen met de ouders, te helpen en te begeleiden bij de ontwikkeling.

Aanmelding
Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband heeft. Zo’n toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar uw kind op dat moment is ingeschreven. Ouders kunnen deze verklaring dus niet zelf aanvragen. Als de school waar uw kind staat ingeschreven hier vragen over heeft, kan men contact opnemen met het samenwerkingsverband waar de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Voor informatie hierover mag natuurlijk ook contact opgenomen worden met De Blokpoelschool.

Plaatsing
Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring voor uw kind heeft afgegeven, dan kunt u dat melden bij de administratie van onze school. De Commissie van Begeleiding (CvB) krijgt dan het dossier van uw kind. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en uw kind komt kennismaken in één van de groepen. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt nagegaan wat er nodig is om uw kind zo goed mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden en wordt er een plaatsingsrapport gemaakt. De resultaten van het plaatsingsonderzoek worden door de CvB besproken en voorzien van handelingsadviezen. Tevens wordt de eerste aanzet gemaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw kind en na zes weken wordt deze definitief vastgesteld en met u besproken.

Opnieuw aanvragen toelaatbaarheidsverklaring
Als een leerling op onze school geplaatst wordt, heeft hij een toelaatbaarheidsverklaring. Bij de afgifte bepaalt het samenwerkingsverband hoe lang de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. Als de periode is verstreken, kan het kind niet (meer) ingeschreven blijven in het speciaal onderwijs. De leerling moet dan óf terug naar het regulier onderwijs óf er moet een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. De school zal de ouders daarbij ondersteunen. De wet Passend Onderwijs gaat in op 1 augustus 2014; hierdoor hebben wij nog geen ervaringen met het opnieuw aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Aanmelden nieuwsbrief

Free business joomla templates