Leerlingzorg

De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders op het gebied van leerlingenzorg. Zij zijn allemaal geschoold en getraind in het omgaan, begeleiden en lesgeven aan leerlingen met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblematiek.

 

Wanneer de problematiek van individuele leerlingen de dagelijkse zorg van het kernteam overstijgt worden leerlingen aangemeld en besproken binnen de Commissie van Begeleiding.

 

In de CvB nemen de volgende medewerkers zitting:

 

Marjan van der Niet – locatie directeur en voorzitter van de CVB

Ida Keizer – intern begeleider

Denise van der Valk – orthopedagoog

Jennifer Ellis – Schoolmaatschappelijk werk

Carin Bongaerts – onderwijsadviseur vanuit het samenwerkingsverband Haaglanden (SPPOH)

 

Iedere eerste dinsdag van de maand sluiten de volgende externe deskundigen aan:

Sarita Gena – jeugdarts

Marileen Krom – CJG Escamp

 

Wanneer uw kind besproken wordt in de CvB krijgt u hiervan bericht.