ZMOK / ZMOLK

zmok-zmolk leerlingenOnze school kent twee typen leerlingen:
ZMOK-leerlingen en ZMOLK-leerlingen.

ZMOK staat voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. ZMOLK betekent Zeer Moeilijk Opvoedbare (en moeilijk) Lerende Kinderen. Bij ZMOLK-leerlingen is naast een gediagnosticeerde gedragsstoornis ook sprake van een beneden gemiddeld of laag intelligentieniveau. Dit zijn veelal kinderen met een forse leerachterstand. De school bestaat uit 5 ZMOK-groepen (groen, oranje, geel, paars en blauw), 2 ZMOLK-groepen (zilver en goud) en 2 groepen waar zowel ZMOK, als ZMOLK-leerlingen in zitten (roze en rood). Verder worden leerlingen op basis van hun onderwijsbehoeften in een groep geplaatst.

Voor de plaatsing ZMOLK-leerlingen is vanaf augustus 2017 een categorie 2 TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig.