Samen werken aan nieuwe kansen,

elke dag opnieuw…

De Inspecteur W.P. Blokpoelschool is een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of systeemproblematiek. De gedragsproblematiek van onze leerlingen heeft een externaliserend karakter.
Op De Blokpoelschool werken we vanuit de waarden veiligheid, samenwerking en eigenheid en staan we voor de kwaliteiten ­structuur, flexibiliteit en de balans tussen in- en ontspanning.
Binnen het speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen is het belangrijk om de kwaliteiten van de leerling voorop te stellen en te werken vanuit het principe ‘elke dag een nieuwe kans’.

Als organisatie zijn we bezig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren om zodoende te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Onze school

Een nieuwe kans!
een nieuwe kans

Op de Blokpoelschool krijgt uw kind een kans om opnieuw te beginnen.
Wanneer uw kind een plek ­krijgt bij ons op school ­betekent dat dat er sprake is van ernstige gedrags­problematiek waardoor er ­thuis, op straat en/of op de ­basisschool problemen zijn ontstaan. Lees meer >>
Structuur

Binnen de school werken wij vanuit vaste regels en ­afspraken.
De leerlingen van De Blokpoelschool hebben ­behoefte aan een zeer eenduidige benadering en vinden het moeilijk om om te gaan met uitzonderingen voor henzelf of anderen. Lees meer >>
Flexibiliteit

Op de Blokpoelschool ­proberen we te denken in kansen en mogelijkheden voor de leerling.
Het is belangrijk om voor deze speciale leerlingen ‘out of the box’ te kunnen denken, om ze zo tot de grootst mogelijke bloei te kunnen brengen. Lees meer >>
Balans in- en ontspanning

Binnen de school werken wij vanuit vaste regels en ­afspraken.
De leerlingen van De Blokpoelschool hebben ­behoefte aan een zeer eenduidige benadering en vinden het moeilijk om om te gaan met uitzonderingen voor henzelf of anderen. Lees meer >>

Extra informatie