WELKOM BIJ DE BLOKPOELSCHOOL

De Inspecteur W.P. Blokpoelschool is een school voor Speciaal Onderwijs voor
leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of systeemproblematiek.

De gedragsproblematiek van onze leerlingen heeft een externaliserend karakter.
Op De Blokpoelschool werken we vanuit de waarden veiligheid, samenwerking en eigenheid en staan we voor de kwaliteiten structuur, flexibiliteit en de balans tussen in- en ontspanning. Binnen het speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen is het belangrijk om de kwaliteiten van de leerling voorop te stellen en te werken vanuit het principe ‘elke dag een nieuwe kans’. Als organisatie zijn we bezig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren om zodoende te voldoen aan de nieuwe wetgeving.