Communicatie met ouders

Sinds januari 2018 loopt alle communicatie via Mijnschoolinfo. Een systeem speciaal ontwikkeld voor communicatie tussen scholen en ouders en helemaal afgestemd op de AVG.

U krijgt hiervoor een inlogcode wanneer u uw kind heeft ingeschreven op de Blokpoelschool. Mocht u deze code kwijt zijn of nooit ontvangen hebben kunt u hierover contact opnemen met de administratie. Deze medewerkers kunnen u ook helpen met het installeren van Mijnschoolinfo op uw telefoon en uitleg over het gebruik hiervan. Vanaf het nieuwe schooljaar worden losse brieven niet meer meegegeven in het kader van de AVG.