Leerlingzorg

De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders op het gebied van leerlingenzorg. Zij zijn allemaal geschoold en getraind in het omgaan, begeleiden en lesgeven aan leerlingen met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblematiek.

Wanneer de problematiek van individuele leerlingen de dagelijkse zorg van het kernteam overstijgt worden leerlingen aangemeld en besproken binnen de Commissie van Begeleiding.

In de CvB nemen de volgende medewerkers zitting:

Ida Keizer – intern begeleider

vacature locatiedirecteur

Jet van der Lippe – orthopedagoog

Jennifer Ellis – Schoolmaatschappelijk werk

Carin Bongaerts – onderwijsadviseur vanuit het samenwerkingsverband Haaglanden (SPPOH)

Sylvia Pronk – Voorzitter CVB

Iedere eerste dinsdag van de maand sluiten de volgende externe deskundigen aan:

Sarita Gena – jeugdarts

Jessica van Archipel – CJG Escamp

Wanneer uw kind besproken wordt in de CvB krijgt u hiervan bericht.