Na de Blokpoelschool

Na de Blokpoelschool gaat uw kind naar het Voortgezet Onderwijs. Dit is uiterlijk in het jaar waarin uw kind 14 wordt.

na de blokpoelschoolIn de schoolgids vindt u het overzicht waar de populatie van de Blokpoelschool de afgelopen jaren naartoe is uitgestroomd.

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs dient net als voor de blokpoelschool een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd te worden. Dit doet de school waar u uw kind aanmeldt.

De adviesgesprekken voor het VO zijn in het najaar van het laatste schooljaar. Wel wordt vanaf groep 7 de uitstroombestemming van uw kind al opgenomen in het ontwikkelingsplan van uw kind, zodat u meegenomen wordt in het proces.

Vanuit de ambulante dienst de Loodsboot is Kees Spoelstra vanaf schooljaar 2017-2018 betrokken bij de Blokpoelschool. De Loodsboot kan begeleiding bieden bij de overgang van SO naar regulier VO. Doordat de leerlingen al bekend zijn met Kees vanuit de Blokpoelschool verwachten wij dat de overgang die altijd spannend en lastig is, soepeler zal verlopen.