Organisatie

Directie

Vacature locatie directeur

Hanneke Blom – meerscholen directeur

U kunt de directie bereiken via de administratie van de Blokpoelschool via telefoonnummer 070 – 321 14 59 of via administratie@blokpoelschool.nl

Managementteam

A. van Essen – locatie directeur

Hanneke Blom – meerscholen directeur

Ida Keizer – Intern Begeleider

Jet van der Lippe – orthopedagoog

Het managementteam is onder leiding van de locatie directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op organisatorisch, didactisch en pedagogisch gebied. Wanneer de directieleden afwezig zijn worden zij vervangen door de andere leden van het managementteam.

Ben jij de locatiedirecteur die met ons de Haagse Onderwijsprijs deelt?

klik hier voor de volledige vacature Locatiedirecteur van de Blokpoelschool