Organisatie

Directie

Hanneke Blom – meerscholen directeur

U kunt de directie bereiken via de administratie van de Blokpoelschool via telefoonnummer 070 – 321 14 59 of via administratie@blokpoelschool.nl

Managementteam

Niels Willemsen- locatie directeur

Hanneke Blom – meerscholen directeur

Ida Keizer – Intern Begeleider

Jet van der Lippe – orthopedagoog

Het managementteam is onder leiding van de locatie directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op organisatorisch, didactisch en pedagogisch gebied. Wanneer de directieleden afwezig zijn worden zij vervangen door de andere leden van het managementteam.


Voor onze W.P. Blokpoelschool hebben wij een super enthousiaste en super gemotiveerde locatiedirecteur gevonden. Iemand met veel affiniteit voor het speciaal onderwijs én onze groep leerlingen.

Jullie snappen dat we super blij zijn!

Met ingang van 1 augustus 2019 is Niels Willemsen de locatiedirecteur van onze ZMO(L)Kschool. We feliciteren Niels en het team met deze benoeming.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe locatiedirecteur op de inspecteur W.P. Blokpoelschool. Een betere start kunnen we niet wensen.

Niels heeft als leerkracht op een SBO gewerkt én als leerkracht, gedragsspecialist en lid van het managementteam op onze W.P. Blokpoelschool.
Sylvia Pronk heeft voor de tweede keer dit schooljaar de school uit de brand geholpen. Namens het team en mijzelf bedank ik haar voor de afgelopen 3 maanden waarin zij de directietaken heeft uitgevoerd en leiding heeft gegeven aan ons team.

Niels wens ik veel succes en plezier als locatiedirecteur. Sylvia wens ik weer zo’n bijzondere opdracht toe.