Leerlingenzorg

De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders op het gebied van leerlingenzorg. Zij zijn allemaal geschoold en getraind in het omgaan, begeleiden en lesgeven aan leerlingen met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblematiek.
Wanneer de problematiek van individuele leerlingen de dagelijkse zorg van het kernteam overstijgt, worden leerlingen aangemeld en besproken binnen de Commissie van Begeleiding.

In de CvB nemen de volgende medewerkers zitting:
Niels Willemse – directeur/ tevens voorzitter CvB
Jet van der Lippe – orthopedagoog
Sultan Altintas – Schoolmaatschappelijk werk
Mirjam Tuinenburg – Intern Begeleider
Sophie Navest – onderwijsadviseur vanuit het samenwerkingsverband Haaglanden (SPPOH)

Iedere eerste dinsdag van de maand sluiten de volgende deskundigen die van buiten de school
meedenken aan:
Sarita Gena – jeugdarts
Arfa Sjeikrojan – CJG Escamp
Wanneer uw kind besproken wordt in de CvBkrijgt u hiervan bericht.