Missie en visie

Vanuit de waarden veiligheid, eigenheid en samenwerking werken wij elke dag aan zo goed mogelijk onderwijs in een zo veilig mogelijke omgeving.

Samen werken aan nieuwe kansen, elke dag opnieuw.

Op de Blokpoelschool doen wij kind en ouders drie beloftes:

  • Kinderen mogen fouten maken om ervan te leren.
  • Kinderen komen weer met plezier naar school.
  • De school legt een goede basis voor de toekomst.

Een nieuwe kans!

Op de Blokpoelschool krijgt uw kind een kans om opnieuw te beginnen. Wanneer uw kind een plek krijgt bij ons op school betekent dit, dat er sprake is van ernstige gedragsproblematiek. Thuis, op de sportclub, op straat en/of op school zijn hierdoor problemen ontstaan. Uw kind heeft soms flink wat negatieve ervaringen opgedaan en heeft nog maar weinig zelfvertrouwen.
Door het bieden van een duidelijke structuur en een consequente benadering van de leerling en zijn gedragsproblematiek, proberen wij er samen met de ouders voor te zorgen dat de leerling weer leert wat positief gedrag hem kan opleveren. Bijvoorbeeld positieve reacties van leerkrachten en klasgenoten. Of een positief gevoel over een taak die goed gelukt is, en waar de leerling trots op kan zijn. Hoe het is om naar school te gaan en de hele dag in de klas te kunnen blijven, mee te kunnen doen met de groep. Hoe fijn het is om complimenten te kunnen ontvangen en te horen dat je het goed gedaan hebt.
Om deze resultaten te bereiken is een goede samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. Wij verwachten van u dat u ons op de hoogte houdt over bijzonderheden en belangrijke informatie over de ontwikkeling van uw kind. Ook verwachten wij, dat u open staat voor adviezen en inzichten vanuit de klassensituatie. Natuurlijk mag u van ons verwachten dat wij uw adviezen meenemen in het ontwikkelingsplan van uw kind. Wij informeren u regelmatig over bijzonderheden en de minstens zo belangrijke ‘gewone’ dingen. Want juist als het goed gaat met uw kind, als hij/zij weer kind kan zijn, is dit fijn om te horen!

Kwaliteiten

Structuur

Binnen de school werken wij met vaste regels en afspraken. De leerlingen van de Blokpoelschool hebben behoefte aan een zeer eenduidige, rustige benadering en vinden het moeilijk om te gaan met uitzonderingen voor henzelf of anderen.
De eerste dagen krijgt de leerling de regels en afspraken uitgelegd. Hij/zij krijgt altijd de kans om deze regels en afspraken toe te passen. Indien nodig zal de leerling hulp krijgen van medeleerlingen of de leerkracht/onderwijsassistent, om de regels en afspraken snel onder de knie te krijgen. De regels met betrekking tot het plein, de gangen en bij de gymles/judoles zijn voor de hele school hetzelfde.

In de klassen zorgen de leerkracht en onderwijs-assistent dat de leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. Zowel op het gebied van gedrag als met betrekking tot het leren en werken in een groep. In elke klas wordt gewerkt m.b.v. een dagprogramma. Indien nodig wordt dit duidelijk gemaakt d.m.v. plaatjes, zodat ieder kind precies weet welke activiteiten er die dag op het programma staan.

Flexibiliteit

Op de Blokpoelschool proberen we positief te denken in kansen en mogelijkheden voor de leerling. Wanneer de leerling het binnen de groep even niet redt, is de buurgroep altijd bereid om de leerling op te vangen. Wat we dan belangrijk vinden is om ‘out of the box’ te kunnen denken. Op deze manier willen we deze speciale leerlingen tot een zo groot mogelijke bloei brengen.
Ons expertiseteam gedrag is altijd bereid mee te denken over hoe we vastgelopen leerlingen weer een nieuwe kans kunnen bieden. Dit gebeurt dan binnen onze eigen school, maar ook op andere scholen in de regio.

Balans tussen in- en ontspanning

Op de Blokpoelschool is een goede balans tussen in- en ontspanning erg belangrijk. Voor veel van onze leerlingen is lang stilzitten op een stoel aan een tafel geen vanzelfsprekendheid. Dit vraagt over het algemeen veel van hen.
Wij bieden onze leerlingen dan ook een intensief en afwisselend sportprogramma aan. Vier keer per week is er een gymles, een keer per week een judoles en een keer in de week is er zwemles. Tijdens het buitenspelen in de pauzes bieden wij mogelijkheid tot sport en spel, waar de leerlingen voor kunnen kiezen.
Ons lesprogramma is afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. Instructielessen die veel van de concentratie vragen bijvoorbeeld, worden zoveel mogelijk in de ochtend gegeven.
Tijdens de middag is er dan ruimte voor ontspanning en creativiteit.
Het belonen van inzet en het complimenteren van de leerling hoort hier ook bij. Wij vinden het belangrijk om het positieve te benadrukken en duidelijke grenzen te stellen het negatieve.