Regels en afspraken

regels en afsprakenDe leerlingen van de Blokpoelschool weten graag waar ze aan toe zijn. Ze hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid en geen onderhandelingsruimte. Wanneer deze ruimte er wel is ontstaat er een gevoel van onveiligheid waardoor de gedragsproblemen ontstaan. Dit is een specifieke eigenschap van leerlingen op de Blokpoelschool, dit past bij hun ondersteuningsbehoefte en maakt vaak dat het op andere scholen niet gelukt is om tot leren en spelen te komen.

Vanuit deze ondersteuningsbehoefte zijn er verschillende schoolregels geformuleerd die de rust en veiligheid binnen de school helpen ondersteunen. We hanteren de regels strikt en verwachten dat ouders de kinderen helpen zich aan de regels te houden: thuis, op straat en ook op school. Alle medewerkers van de school spreken alle leerlingen hierop aan, mocht dit nodig zijn.

De volgende regels gelden voor alle leerlingen. Naast onderstaande regels worden in het begin van het schooljaar groep specifieke regels gemaakt en besproken met de leerlingen.

Structuur

 • Je bent om 08.25 uur op school.
 • Het is rustig in de school.
 • Er mag alleen gegeten en gedronken worden in de klas.
 • Je gaat netjes met alle spullen om.
 • Aan het einde van de schooldag mogen jarige leerlingen rondgaan met hun traktatie.

Gedrag

 • Je hebt respect voor elkaar en voor elkaars mening en eigendommen.
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Begrenzing

 • De leerlingen lopen in een rij door de school.
 • Je mag de school/het plein alleen verlaten met toestemming van de leerkracht.
 • Je lost problemen op door erover te praten.
 • Je gebruikt de taal netjes.

Veiligheid

 • Je mag alleen met toezicht in een lokaal of ruimte zijn.
 • De voordeur is altijd gesloten (niet op slot) vanwege de veiligheid van de leerlingen en mag alleen door volwassenen geopend worden.

Ook voor de ouders gelden een aantal afspraken. Deze zijn:

 • Ouders mogen alleen op afspraak met een teamlid in de school/klas komen.
 • De voordeur is altijd gesloten (niet op slot) vanwege de veiligheid van de leerlingen.
 • De leerkrachten zijn voor en na schooltijd bereikbaar, maar niet onder schooltijd omdat zij dan alle aandacht nodig hebben voor de leerlingen.