Rijke leeromgeving

rijke leeromgevingOp de Blokpoelschool ontwikkelen we een rijke leeromgeving, passend bij de doelgroep. Een rijke leeromgeving is bedoeld om leerlingen visueel te stimuleren en te ondersteunen bij hun leerproces en ontwikkeling.

De leerlingen op de Blokpoelschool hebben vaak moeite met het verwerken van prikkels, ook visueel.

De rijke leeromgeving op een school voor Speciaal Onderwijs moet in onze ogen voldoen aan andere eisen dan die op een reguliere basisschool.

Wat wij belangrijk vinden aan een rijke leeromgeving:

  • Het is duidelijk voor leerlingen en bezoekers van de klas waar er op dit moment aan gewerkt wordt in de desbetreffende groep.
  • De leerlingen kunnen trots zijn op wat ze geleerd hebben doordat ze dit terugzien in de klas/school.
  • De leerlingen worden gemotiveerd tot leeractiviteiten doordat ze onder ‘handbereik’ zijn en op een uitdagende manier gepresenteerd zijn.
  • De leerlingen worden gestimuleerd tot een andere manier van werken (bijvoorbeeld samenwerken, co√∂peratieve opdrachten) leren door de werkvormen in de hoeken.
  • De leeromgeving is ondersteunend bij dat wat er op dat moment actueel is in de klas. Bijvoorbeeld ondersteuning bij spelling of rekenen, maar ook een ‘emotiemeter’ waarbij je kunt aangeven hoe je op dat moment in je vel zit.
  • De leeromgeving biedt ruimte om tot rust en ontspanning te kunnen komen door verschillende manieren van werken te faciliteren. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leeshoek)
  • De rijke leeromgeving heeft een rustige uitstraling en wordt met name achterin de klas en buiten het lokaal gesitueerd en niet rondom het bord.