Samenwerkingsverband

samenwerkingsverbandSinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. Alle regio’s hebben sindsdien het onderwijs georganiseerd in samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband beslist samen met de scholen over de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring SO.

De Insp. W.P. Blokpoelschool bedient verschillende regio’s en heeft derhalve ook te maken met verschillende samenwerkingsverbanden.

Op dit moment werken wij samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Regio Haaglanden – www.sppoh.nl

Regio Delflanden – ppodelflanden.nl

Regio Westland – spow.nl

Regio Zoetermeer – passendonderwijszoetermeer.nl