Advies en informatie

Ons Expertise Team Gedrag is beschikbaar voor collegiale consultatie op het gebied van gedragsen werkhoudingproblemen binnen het (Speciaal) Basisonderwijs. Dit team bestaat uit de volgende medewerkers:

  • Jet van der Lippe, orthopedagoog
  • Lotte Veldhoen, gedragsspecialist bovenbouw
  • gedragsspecialist onderbouw

U kunt contact met hen opnemen via de administratie van de Blokpoelschool via telefoonnummer 070 – 321 14 59 of via e-mail: info@blokpoelschool.nl

Ambulante dienst de Loodsboot

Binnen het Expertisecentrum Gedrag van De Loodsboot is er ook een ruime, specifieke kennis over de doelgroep van De Blokpoelschool. Om de communicatie tussen de school en de ambulante dienst optimaal te houden en goed op de hoogte te zijn van elkaars actualiteiten is Kees Spoelstra als ambulant begeleider verbonden aan de Blokpoelschool. Meer informatie over het aanbod van de Loodsboot kunt u vinden via de website www.deloodsboot.com

4-TACT

Binnen De Haagse Scholen hebben we de luxe om samen te kunnen werken met twee andere scholen voor Speciaal Onderwijs cluster gedrag en een ambulante dienst.

De Eerste Nederlandse Buitenschool, PI-school de Strandwacht, Insp. W.P. Blokpoelschool en ambulante dienst De Loodsboot staan onder leiding van Meerscholen directeur Hanneke Blom garant voor expertise in onderwijs aan gedrag problematische leerlingen. Van op de stamschool tot inclusief onderwijs binnen een behandelsetting en alles wat daartussen zit.

Met zijn vieren vormen wij 4-TACT Speciaal Onderwijs en kunnen wij het gehele onderwijsspectrum cluster gedrag bedienen binnen de regio Haaglanden. Kijk voor meer informatie op de website van 4Tact-speciaalonderwijs.

Logopediepraktijk Samenspraak

Logopediepraktijk Samenspraak heeft een samenwerkingsverband met de Blokpoelschool. Graag stellen wij ons kort aan u voor. Logopediepraktijk Samenspraak is een allround praktijk en bestaat ruim 10 jaar. Wij hebben verschillende vestigingen in Den Haag, Breda, Zoetermeer en Bergen op Zoom. De logopedisten die werkzaam zijn bij onze praktijk, staan allemaal geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op peil te houden en te vergroten. Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van kinderen op de school. Het grote voordeel van een logopediepraktijk op een school is de mogelijkheid tot een nauwe samenwerking tussen de leerkracht / Intern-Begeleider en de logopedist, dit komt de kwaliteit van de behandeling ten goede.

Wij werken onafhankelijk van de school en zijn voor iedereen toegankelijk. We behandelen zowel onder- als na schooltijd. In de schoolvakanties zijn wij geopend en kunnen de behandelingen doorgaan.
De logopediste is aanwezig op woensdagen. U kunt bij haar terecht voor diverse klachten met betrekking tot spraak, taal, stotteren, afwijkende mondgewoonten, adem, stem, auditieve vaardigheden, gehoorproblemen, eet- en drinkproblemen en slikken. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op verwijzing van de huisarts of een specialist.
Logopedie zit tot de leeftijd van 18 jaar in het basispakket van alle zorgverzekeraars en wordt volledig vergoed. Wilt u uw kind aanmelden of heeft u een vraag? Dat kan op het telefoonnummer: 088 – 10 12 700. Aanmelden kan ook via onze website: www.jouwlogopedist.nl.