Ouderbijdrage

Voor extra activiteiten op school, zoals feesten, de Fancy Fair, excursies en musea, vragen wij een bijdrage voor het ouderfonds. De school krijgt hier van de gemeente of het ministerie geen extra geld voor. Daarom is een bijdrage van de ouders noodzakelijk om bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken. De ouderbijdrage is echter niet verlicht. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Wel kan de school besluiten om alternatieve activiteiten te organiseren als blijkt dat de inkomsten niet kostendekkend zijn.

De betaling kan in twee termijnen: in september en in februari. De ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is € 28,-. Als u een laag inkomen of een uitkering heeft, kunt u via de gemeente een tegemoetkoming voor schoolkosten krijgen. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar u woont. Folders met informatie in de gemeente Den Haag kunt u op school krijgen.

Daarnaast dienen ouders de kosten van vervoer voor het schoolzwemmen zelf te betalen. De kosten per jaar zijn € 22,-per kind. Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas, kunt u deze bij de administratie laten scannen. De school krijgt dan een tegemoetkoming uit dit fonds.