ZMOK / ZMOLK

zmok-zmolk leerlingenOnze school kent twee typen leerlingen:
ZMOK-leerlingen en ZMOLK-leerlingen.

ZMOK staat voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. ZMOLK betekent Zeer Moeilijk Opvoedbare (en moeilijk) Lerende Kinderen. Bij ZMOLK-leerlingen is naast een gediagnosticeerde gedragsstoornis ook sprake van een beneden gemiddeld of laag intelligentieniveau.

Dit zijn veelal kinderen met een forse leerachterstand. De school bestaat uit er zijn drie ZMOLK groepen, dit zijn de groepen Brons, Zilver en Goud en zeven ZMOK groepen, dit zijn de groepen 3 tot en met 8.

Verder worden leerlingen op basis van hun onderwijsbehoeften in een groep geplaatst.

Voor de plaatsing ZMOLK-leerlingen is vanaf augustus 2017 een categorie midden TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig.